Anasayfa Turizm Tataristan Kazan Orta Asya’da mıdır?
Turizm - Temmuz 24, 2020

Tataristan Kazan Orta Asya’da mıdır?

Sıkça yapılan bir hatadır. Öyle sık ki, insan bazen sıkça sorulan soru olmasını bile özlüyor. Çünkü hata öyle çok yaygınlaşmış ki, sorma gereği bile duyulmuyor…

Tataristan Kazan, birçokları tarafından Orta Asya’da sanılıyor. Türklerin ata yurdu Türkistan ile karıştırılıyor. Ya da başkenti Kazan olan Tataristan’ı Kazakistan ile karıştırma eğilimi nüksediyor. Peki ya Tataristan’ı sadece Kırım’dan ibaret sananlar?

Belki de bu şairin bir şiirde sorduğu “Maveraünnehir nereye dökülür?” gibi bir bilmecedir. Hani, Maveraünnehir’in gerçek anlamı iki nehir arasında kalan bölge demektir ve bir nehrin adı değildir ya…

Gelin Tataristan Kazan’ın bunların hiçbiri olmadığına, aslında neresi olduğuna dair bilgilerimizi tazeleyelim.

Öncelikle belirtelim ki Tataristan Orta Asya’da değil. Türklerin ata yurdu kabul ettiği toprakların kuzeybatısında kalıyor ve oralardan çok uzakta. Sovyet Rusya dağıldıktan sonra kurulan bağımsız devletlerden biri değil, Rusya Federasyonunda bağlı bir özerk devlet statüsünde, geniş Rusya coğrafyasının da Batı kısmında kalıyor.

Türkiye’ye göre kuzeydoğu tarafında kalıyor ve Rusya’nın başkenti ile aynı enlemde. Moskova’ya yakınlığı yaklaşık ise sekiz yüz kilometre. Başkentin tam doğusunda kalıyor. Tataristan toprakları Rusya Federasyonunun tam içinde kalıyor ve coğrafi olarak ülkenin doğusu ile batısını birleştiren bir konumda. Özerk Tataristan, idari yapı olarak yirmi şehir ve kır üç rayon (ilçe) şeklinde yönetliyor. Yaklaşıl dört buçuk milyon nüfusu var. Nüfusun yüzde yetmiş üçü şehirlerde, kalan yirmi yedilik kısmı ise kırsal kesimde yaşıyor. Tataristan bölgesi gerek zengn petrol kaynakları; gerekse yüksek iş hacmi ile Rusya ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Bölgede çoğunluğu Tatarlar ve Ruslar oluşturuyor. Fakat, kozmopolit kültürü özümsemiş bu topraklarda çok çeşitli milletler ve dinler bir arada yaşıyor. Ukraynalılar, Çuvaşlar, Azeriler, Udmurtlar, Mordvinler, Beyaz Ruslar, Yahudiler, Özbekler, Başkurtlar ve daha birçok halk… Din olarak ise Tatarlar arasında İslam en yaygın olanı. Kalanlarda ise Hristiyanlık baskın. Herhangi bir dine inanmayanların sayısı da yüksek. Burada Tatar Türkçesi konuşan Hristiyan Tatarlar, yani Kireşin Tatarları da bulunuyor. Tataristan’ın çeşitli dinlerin ortak noktası oluşunu taçlandıran bir mimari yapıt da İdil nehri kenarında Kazan’ın önemli gezi mekanlarından biri olan Bütün İnançlar Mabedi (Hram Fseh Religiy)…

Kazan şehri ise, Tataristan özerk bölgesinin başkenti olmanın yanında Rusya Federasyonunun büyük şehirleri arasında önemli bir yere sahip. Kazan’ın Rusya’daki konumunu Türkiye ile kıyaslamak gerekirse, teşbihte hata olmaz, İzmir ya da Eskişehir benzetmeleri yapılabilir. Şehrin nüfusu resmi verilere göre bir milyon iki yüz bin civarında. Şehrin nüfusunu bir buçuk milyon olarak belirtenler de var. Tataristan bölgesindeki Rus nüfusun çoğunluğu başkent Kazan’da yaşıyor. Kazan, her yıl önemli festivallere ev sahipliği yapan gelişmiş bir şehir olarak dikkati çekiyor. Mesela 2018’de Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’mada ev sahipliği yaptı… Yine önemli konserlere, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Yazı içeriği : Ahmet Balcı

Yazı içeriği yayınlayıcısı : Tataristangezi.com – TG

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Habere Bakınız

Kazan’daki atık su arıtma tesislerinin yeniden inşası %84 tamamlandı

Bu yıl, “Volga’nın İyileştirilmesi” federal projesi kapsamında KazanR…