Tataristan’nın başkenti Kazan’da X. Uluslararası Ekonomi Zirvesi “KazanSummit – 2018” Bugün Başladı.

Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki güncel meseleleri tartışma ve ortak projeleri hayata geçirme platformu olarak 2009’dan itibaren kullanılan “Rusya – İslam Dünyası: KazanSummit” Uluslararası Ekonomi Zirvesi bu sene 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir.

KazanSummit, Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda diyalogun kurulmasını ve de katılımcılar arasındaki ticari, bilimsel ve sosyal ilişkileri pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Zirve’nin esas misyonu İslam Dünyası ülkeleri arasında Rusya Federasyonu’nun pozitif imajını yaratmaktan ve özellikle Tataristan Cumhuriyeti’nin ekonomi, sanayi ve diğer alanlarda geliştirdiği projeleri uluslararası seviyeye taşıyıp dünya pazarlarına tanıtmaktan ibarettir.

Bunun dışında Rusya Federasyonu’nun diğer bölgeleri KazanSummit aracılığıyla yutiçi ve yurtdışı yatırımcılara kendi potansiyellerini ve ekonomik cazibelerini tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca dünyanın türlü uçlarından gelen katılımcılar bu Zirve’de kendileri ürettiği mal ve hizmetleri bir birine sunabilmekteler. Devlet memurları ise yurtdışı meslektaşlarıyla idare alanındaki tecrübelerini paylaşabilmekteler.

Katılımcılar arasında uluslararası kuruluşların temsılcıleri, devlet memurları, büyükelçiler, yatırımcılar, iş adamları ve gazeteciler bulunmaktadır.

Zirve esnasında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde katılımcılar güncel sorunları tartışma, yeni bilgilere ulaşma, tecrübe paylaşma, iş anlaşmaları yapma ve yeni iş ortakları bulma gibi imkanlara erişebilmekteler. Bu bağlamda Rusya kurumlarının İslam bankacılık sistemi gibi faktörlerle yakından tanışmasında özel önem berilmektedir.

Bunun dışında helal ürünlerin geliştirilmesiyle ve İslam Vakıflarının çalışmasıyla ilgili forum ve konferanslar düzenlenmektedir. Elbette KazanSummit Zirvesi sadece İslami konularla sınırlanmamakta ve ekoloji, yatırımlar, ihracat, ekonomik ilişkiler, tarım ve turizm gibi konuları da ele almaktadır. Tüm bunlara parallel olarak fuarlar, iki taraflı görüşmeler, genç diplomatların ve genç iş adamların forumları ve startupların tanıtımı da gerçekleştirilmekte. Bütün bunlarla birlikte KazanSummit katılımcılara Rusya ve Tataristan kültürü, gelenekleri ve mutfağıyla yakından tanışma imkanı sağlamaktadır.

2017 Zirvesi’nde “Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bağlamında İslam Yatırımları” konusu bir esas olarak belirlenmişti ve bu konu üzerinde tartışmaların gerçekleştirilmesi için özel uluslararası platform oluşturuldu. Sonuç olarak bu platform ortak projelerin hayata geçirilmesi ve Rusya’nın ekonomik imkanlarının ve yatırım potansiyelinin tanıtımı için bir araç haline geldi.

“KazanSummit – 2018”in esas konusu “Helal Lifestyle” olarak belirlenmiştir. Böylece X. Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin amacı Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, bilimsel, sosyal be kültürel ilişkilerin pekiştirilmesi üzerinde toplanacaktır. Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti İslam Dünyası ülkeleriyle olan etkileşim potansiyelini yeni bir şekilde açılmasını sağlamaya çalışacaklardır.

Kaynak: https://kazansummit.ru/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir